Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Hiện đại hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 14, 2019 | 14:44 - Lượt xem: 1393

Ngày 30/11/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc ban hành dự thảo Hiện đại hóa các quy định về ghi nhãn và quảng cáo cho rượu vang, rượu mạnh chưng cất và đồ uống có chứa mạch nha. Cụ thể, Cục Thương mại và Thuế về Rượu và Thuốc lá Hoa Kỳ đề xuất áp dụng các quy định này để đơn giản
hóa và làm rõ các tiêu chuẩn quy định, kết hợp các văn bản hướng dẫn và chính sách hiện hành vào các quy định và giảm gánh nặng pháp lý cho các thành viên liên quan. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 26/3/2019.

Nguồn tbt.gov.vn