Hiệu quả đến từ Chương trình 712

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 7, 2018 | 16:43 - Lượt xem: 1415

Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa là những mục tiêu mà Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm , hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ (Chương trình 712) muốn hướng tới.

Chương trình 712, từ năm 2012 đến nay đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng mới các TCVN, hướng dẫn doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; xây dựng phong trào năng suất và chất lượng tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước và góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

Ngoài ra khối lượng lớn kiến thức về năng suất như 5S, Kaizen, Lean, Six Sigma, TPM, KPI, MFCA, BSC… cũng được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là những giải pháp giúp doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, loại bỏ những khuyết điểm, giảm lãng phí không đáng có nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 712, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã tổ chức rất nhiều những hội nghị, hội thảo hướng dẫn, chia sẻ hỗ trợ doanh nghiệp vấn đề liên quan đến nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng”, Hội thảo về “Xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001”, Hội nghị phổ biến các TCVN về Mã số mã vạch….); Đào tạo đội ngũ chuyên gia, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ mới, tiên tiến; Triển khai các hoạt động nghiên cứu và tác động, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghiên cứu, xây dựng, hệ thống TCVN theo hướng tập trung cho các nhóm SPHH chủ lực và một số nhóm tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quan trọng khác… .Bên cạnh đó, Tổng cục tập trung đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp mạng lưới chuyên gia NSCL chuyên nghiệp và mở ra các khóa đào tạo đại trà cho các doanh nghiệp về áp dụng các hệ thống quản lý/công cụ (HTQL/CC) cải tiến NSCL cơ bản, tuyên truyền kiến thức NSCL, công cụ, hệ thống quản lý. Phổ biến, nhân rộng các, kết quả nghiên cứu, các mô hình điểm đã triển khai thành công của chương trình