Hiệu quả áp dụng BSC và KPIs tại Công ty Nhựa Châu Âu Xanh

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 5, 2019 | 9:30 - Lượt xem: 1141

Áp dụng thành công BSC và KPIs không chỉ giúp doanh nghiệp chuyển đổi tầm nhìn và chiến lược thành mục tiêu mà còn góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển bền vững.

Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh tuy không phải là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam đi tiên phong trong việc áp dụng BSC và KPIs trong quản trị, nhưng Công ty đã thực hiện hai phương pháp quản trị này rất thành công và hiệu quả, từ đó tạo ra một mô hình doanh nghiệp có định hướng chiến lược phát triển rõ ràng với hệ thống đánh giá chất lượng công việc của nhân viên một cách rất khoa học.

 Cán bộ cấp cao và cấp trung Công ty làm việc với các chuyên gia tư vấn.

Ngay từ đầu tháng 6 năm 2018, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chương trình áp dụng BSC và KPIs gồm ông Nguyễn Văn Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn, ông Lại Duy Đông – Quyền Giám đốc điều hành, bà Nguyễn Thị Kiều Anh – Trưởng phòng Hành chính cụm công nghiệp Phổ Yên và bà Phạm Thị Thu – Chuyên viên Nhân sự Tập đoàn AMACCAO. Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là xây dựng, hướng dẫn triển khai các chương trình, quy định về áp dụng BSC và KPIs tại các phòng, các bộ phận, phân xưởng trực thuộc Công ty; triển khai các hoạt động đào tạo, tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện BSC và KPIs. Đồng thời, đưa ra những hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong việc áp dụng BSC và KPIs và đẩy mạnh phong trào cải tiến, đưa ra những phương pháp xử lý công việc tối ưu hơn cho Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty đã làm việc với các chuyên gia về công cụ quản trị BSC và KPIs của trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến để trực tiếp tư vấn. Các phòng ban và Nhà máy TNHH Nhựa Châu Âu Xanh ở Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là nơi được chọn để thí điểm đầu tiên. Ban đầu, khi chưa được triển khai và ứng dụng BSC và KPIs, các chiến lược của công ty tuy đã rất rõ ràng nhưng chưa được phố biến đến cán bộ, công nhân viên phòng ban một cách hiệu quả. Sau những buổi đào tạo và làm việc với các chuyên gia của Đại học Kinh tế Quốc dân, những chi tiết chiến lược của Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh đã được sắp xếp hợp lý vào các nhóm Tài chính – Kinh doanh, khách hàng, quy trình nội bộ và con người, giúp việc làm rõ trọng tâm của từng chiến lược được ưu việt hơn.

Bên cạnh đó, các quản đốc của các phân xưởng đã nắm vững hơn việc sử dụng KPIs để theo dõi chất lượng và tiến độ công việc của cán bộ, công nhân viên, từ đó cùng với các chuyên gia tư vấn xây dựng những bộ chỉ tiêu KPIs cụ thể cho những vị trí việc làm trong phân xưởng. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty sẽ tập trung đưa ra chiến lược áp dụng BSC và KPIs lâu dài, nhằm duy trì sự ổn định hiện tại.

Sau quá trình triển khai thực hiện, Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh đã áp dụng có hiệu quả Bản đồ chiến lược BSC và KPIs tại Công ty. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vẫn còn tồn tại một số hạn chế và thiếu sót cần được khắc phục trong thời gian tới. Dựa trên nền tảng đó, Ban lãnh đạo Công ty và tập thể cán bộ công nhân viên sẽ chung tay cố gắng hơn nữa để tạo dựng một mô hình Công ty Europie hiệu quả, mang đến những sản phẩm có chất lượng cao cho thị trường.

An Hạ