Hệ thống văn bản QPPL về Quản lý chất lượng và Đánh giá SPH

Người viết: admin - Lượt xem: 154759

Văn bản QPPL về quản lý chất lượng

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
1983/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự15/10/2014
772/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)03/4/2013
1997/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)10/10/2012
402/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN25/3/2010
401/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3:2009/BKHCN25/3/2010
1024/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy (QCVN 2;2008/BKHCN)06/8/2008
09/2018/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.01/07/2018
12/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.28/9/2017
07/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.16/06/2017
02/2017/TT-BKHCNThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, qu chuẩn kỹ thuật31/3/2017

Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp – Quốc hội

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
05/2007/QH12Luật chất lượng SPHH21/11/2007
3482/2017/QĐ-BKHCNQuyết định về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN08/12/2017
01/2009/TT-BKHCNThông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ20/03/2009
68/2006/QH11Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật29/06/2006

Văn bản QPPL về QLCL & Đánh giá sự phù hợp – Thủ tướng

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
37/2017/QĐ-TTgQuyết định bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng18/7/2017
154/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN09/11/2018
119/2017/NĐ-CPNghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa1/11/2017
107/2016/NĐ-CPNghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp2016
36/2010/QĐ-TTgQuyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"15/04/2010