Hệ thống văn bản QPPL (Đo lường)

Người viết: admin - Lượt xem: 165245

Văn bản QPPL về đo lường: Quốc hội – Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
154/2018/NĐ-CPNghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KHCN09/11/2018
86/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường19/10/2012
105/2016/NĐ-CPQuy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường01/07/2016
04/2011/QH13Luật đo lường25/11/2011

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
1361/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 202008/08/2013

Văn bản QPPL về đo lường: Bộ KH&CN

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
07/2019/TT-BKHCNSửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 22019
2284/QĐ-BKHCNQuyết định công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu15/08/2018
11/2018/TT-BKHCNThông tư về quy định định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục6/8/2018
08/2018/TT-BKHCNThông tư sửa đổi một số điều của Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu15/6/2018
28/2013/TT-BKHCNThông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường17/12/2013
24/2013/TT-BKHCNThông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành30/09/2013
23/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 226/09/2013
22/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường26/09/2013
21/2014/TT-BKHCNThông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn15/07/2014
156/TĐC-ĐLCông văn về việc bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL30/01/2015

Văn bản QPPL về đo lường: Văn bản hướng dẫn

Số hiệuTên văn bảnNăm ban hànhTải về
816/QĐ-TĐCBan hành 12 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm thèo Quyết định này.2021
Quyết định số 2509/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt NamQuyết định số 2509/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam29/12/2020
2126/QĐ-BKHCNQuyết định 2126/QĐ-BKHCN ngày 01/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 22019
1216/TĐC-ĐLCông văn số 1216/TĐC-ĐL ngày 7/5 về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN2019
Bảng hiệu đo tính xăng dầu đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.200Các bảng hiệu chỉnh đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.20008/04/2016
702/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ12/5/2017
685/TĐC-ĐLTăng cường quản lý đo lường đối với taximet31/07/2014
562/TĐC-HCQCHướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu08/04/2016
312/TĐC-ĐLQuyết định về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP20/02/2016
2177/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN16/12/2013