Hệ thống tổ chức đo lường từ Trung ương đến địa phương

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 14, 2022 | 9:49 - Lượt xem: 965

Hệ thống tổ chức đo lường từ Trung ương đến địa phương có mối quan hệ gắn bó mật thiết, nhằm phát huy vai trò của hoạt động đo lường trong hội nhập kinh tế quốc tế.