Hệ điều hành MES: Gia tăng đóng góp cho xã hội và cộng đồng

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 2, 2023 | 11:06 - Lượt xem: 301

MES là nền tảng của chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa do công nghiệp 4.0 dẫn đầu. MES cũng đóng góp to lớn trong việc trao quyền cho nhân viên và người lao động để đối mặt với tương lai.

Ra quyết định và cải tiến dựa trên dữ liệu

MES thu thập dữ liệu data về quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng và bảo trì dự đoán; MES lấy các tham số dữ liệu như thời gian xử lý, ngày giao hàng, thời gian chuẩn bị, thời gian chuẩn bị phụ thuộc vào trình tự,… một cách nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả, ít sai sót hơn, thay vì doanh nghiệp phải sử dụng các phần mềm như Word, Excel để thu thập và lưu trữ dữ liệu data trong thời gian thực.

Đối với đường ống dữ liệu lớn công nghiệp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của ứng dụng phân tích công nghiệp theo hướng dữ liệu tập trung vào bảo trì thiết bị trong sản xuất quy mô lớn. Nó khác với các luồng dữ liệu và quy trình làm việc truyền thống ở khả năng nhập dữ liệu liền mạch từ các nguồn công nghiệp (ví dụ: cảm biến và bộ điều khiển), điều phối việc nhập dữ liệu qua các mạng bằng cách sử dụng tác nhân từ xa, tự động hóa quy trình lập bản đồ, làm sạch cho các nguồn dữ liệu chuỗi thời gian công nghiệp và hiển thị một giao diện dữ liệu nhất quán mà trên đó các ứng dụng phân tích công nghiệp theo hướng dữ liệu có thể được xây dựng.

Những đóng góp chính của MES là xác định yêu cầu về kỹ thuật thông tin và dữ liệu phù hợp với ứng dụng phân tích công nghiệp trong sản xuất quy mô lớn, thiết kế kiến trúc đường ống dữ liệu lớn, ra quyết định giải quyết các yêu cầu này – minh họa toàn bộ vòng đời dữ liệu cho ứng dụng phân tích công nghiệp trong môi trường sản xuất quy mô lớn, từ tích hợp dữ liệu công nghiệp trong nhà máy đến phân tích theo hướng dữ liệu trong đám mây.

Hơn nữa, hệ thống quản lý sản xuất (MES) cung cấp cho các nhà nghiên cứu dữ liệu lớn hiểu biết về thách thức mà phân tích dữ liệu lớn phải đối mặt trong môi trường công nghiệp và cung cấp thông tin cho các nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực như kỹ thuật tin học, điều khiển, tự động hóa và sản xuất thông minh (O’Donovan et al., 2015).

 MES thu thập dữ liệu data về quản lý hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng và bảo trì dự đoán.

An toàn lao động

Từ khi đại dịch xảy ra, việc thường xuyên đến công xưởng làm việc vẫn còn hạn chế để đảm bảo an toàn và cách li giao tiếp xã hội, lực lượng lao động có thể làm việc tại nhà từ ba đến năm ngày một tuần. Với MES, nhân viên kỹ thuật, vận hành dễ dàng hơn trong quy trình làm việc được thiết kế từ xa và cấu hình sản phẩm có thể dễ dàng làm việc đồng thời bởi các chuyên gia chức năng, thực hiện tất cả trên cùng một nền tảng. MES cung cấp kết nối liên tục, từ xa thông qua các thiết bị di động và cá nhân mọi lúc mọi nơi để cho phép sản phẩm mới được tung ra, bất chấp những trở ngại do tình hình đại dịch gây ra.

MES kết hợp với tự động hóa hỗ trợ nhân viên, lao động thay vì trực tiếp làm việc với máy móc thì có thể làm việc từ xa điều khiển, lắp ráp chi tiết thiết bị, điều này làm giảm tỷ lệ tai nạn lao động, lực lượng lao động có sức khỏe tốt hơn, môi trường làm việc nhẹ nhàng, an toàn, năng động hơn.

MES là nền tảng của chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa do công nghiệp 4.0 dẫn đầu. MES cũng đóng góp to lớn trong việc trao quyền cho nhân viên và người lao động để đối mặt với tương lai. Với các cơ chế đào tạo và hỗ trợ quá trình tự động hóa phù hợp, nhân sự có thể được đặt vào vai trò có giá trị cao hơn, được hướng dẫn bởi AR, VR, cặp song sinh kỹ thuật số và hướng dẫn công việc thông qua MES làm giảm thiểu tai nạn lao động trong sản xuất, nghiên cứu.

Phát triển bền vững

Trên toàn thế giới, nhà sản xuất đang cần áp dụng các thực hành bền vững vào hoạt động của quy trình. MES giúp lưu trữ thông tin, dữ liệu giám sát hiệu quả sản xuất trong thời gian thực. Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong khâu vận hành, sản xuất, quản lý chi phí, kiểm soát chất lượng,… ổn định qua năm tháng, nếu có sự biến động thay đổi thị trường thì vẫn kịp thời xử lý làm cho sự thay đổi không đáng kể (Kacprzyk et al., 2022).

 MES là nền tảng của chuyển đổi kỹ thuật số và tự động hóa do công nghiệp 4.0 dẫn đầu.

Khu vực công nghiệp tiêu thụ lượng lớn nguyên liệu hàng năm và một phần lớn hơn trong nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu so với các ngành dân cư, thương mại và giao thông cộng lại. Việc tiêu thụ tài nguyên đáng kể như vậy làm cho khu vực công nghiệp có lẽ là quan trọng nhất trong việc nhận ra các lợi ích tiềm năng từ việc theo đuổi biện pháp bền vững và hiệu quả năng lượng.

Hệ thống MES cho phép người dùng không chỉ sử dụng ít tài nguyên hơn mà còn hiểu được cách sử dụng ổn định những tài nguyên đó trong suốt quá trình sản xuất. Điều này được thực hiện bằng cách cung cấp “thông tin quan trọng về sứ mệnh về các hoạt động sản xuất trong toàn doanh nghiệp và chuỗi cung ứng thông qua liên lạc hai chiều” (MESA International, 1997).

Đối với các công ty khoa học đời sống, sự ra đời của quy định về môi trường sẽ ngày càng tạo ra nhu cầu đối với các công ty sản xuất không chỉ cung cấp dữ liệu mà còn phân tích và báo cáo chính xác dữ liệu đó cho các cơ quan chính phủ. Các chức năng báo cáo và phân tích hiệu suất tạo thành một trong những phần cốt lõi của chức năng MES để khi có MES, việc tạo ra các báo cáo hiệu quả năng lượng, phát thải hoặc môi trường có thể được đơn giản hóa bằng cách rút ra từ tích hợp dữ liệu trên các hệ thống thông tin của nhà máy.

MES liên lạc với các hệ thống thông tin quan trọng khác trong nhà máy và phân tích dữ liệu khác nhau thành các số liệu có ý nghĩa. Các hệ thống MES hiện có có thể đạt được mục tiêu bền vững như sử dụng ít vật liệu và năng lượng hơn, giảm thiểu chất thải, tái chế, tăng cường an toàn cho sản phẩm và nơi làm việc hoặc cân nhắc sử dụng năng lượng thay thế (D’Antonio et al., 2016). Đối với nhà sản xuất đã theo đuổi hoặc quan tâm đến các sáng kiến bền vững, MES là công cụ lý tưởng để thay đổi quy trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

NM