Hậu Giang triển khai đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 29, 2021 | 11:10 - Lượt xem: 311

Sở KH&CN Hậu Giang vừa thông báo cho các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Theo Sở KH&CN Hậu Giang, Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) được quy định theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

GTCLQG là hoạt động lớn trong phong trào năng suất chất lượng và được tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ tặng nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc về chất lượng, hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, duy trì và cải tiến hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Ảnh minh họa

Nhằm giúp các công ty/doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá một cách toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu và sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập với nền kinh tế của thế giới. Sở KH&CN Hậu Giang (mà trực tiếp là Chi cục TCĐLCL Hậu Giang) thông báo để các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia GTCLQG năm 2021.

Sở KH&CN Hậu Giang cho biết, các công ty/doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo, tuyên truyền, đồng thời quảng bá thương hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp và được sử dụng biểu trưng (lôgô) của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của mình. Từ GTCLQG, các công ty/doanh nghiệp có thể tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương của khu vực theo đề nghị của Hội đồng Quốc gia.

Khi tham gia GTCLQG các công ty/doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ viết báo cáo tham dự GTCLQG năm 2021. Để đảm bảo tiến độ chung của GTCLQG năm 2021 theo Kế hoạch của Tổng cục TCĐLCL (Bộ KH&CN) theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 về kế hoạch hoạt động GTCLQG năm 2021, các công ty/doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 đến ngày 15/4/2021 (theo mẫu Bản đăng ký đính kèm và hồ sơ tham gia). Các công ty/doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 trước ngày 30/4/2021.

GTCLQG là giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Giải được trao tặng hàng năm nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia được nhận cúp và giấy chứng nhận; nếu đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia trong 2 năm gần nhất được xem xét, lựa chọn tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á – Thái Bình Dương.