Hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng áp dụng chi cục có quyền từ chối kiểm tra nhà nước hay không đó là nội dung của Thông tư 07/TT-BKHCN có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017

Người viết: admin - Ngày viết: Chủ Nhật, Tháng Mười 1, 2017 | 4:08 - Lượt xem: 1273

Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu

Ngày 16/6/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đă ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN sửa đồi, bồ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiếm tra nhà nước vê chât lượng hàng hóa nhập khâu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản nêu trên, ngày 27/09/2017 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục TCĐLCL) đã ban hành văn bản số 2421/TĐC-HCHQ về việc hướng dẫn thực hiện thông tư số 07/2017/TT-BKHCN.

Toàn văn thông tư 07/2017/TT-BKHCN và văn bản 2421/TĐC-HCHQ vui lòng xem tại đây.