Hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 13, 2019 | 15:03 - Lượt xem: 967

Ngày 25/3/2019, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự thảo Thông tư này quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự thảo Thông tư này gồm các điều sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
2. Đối tượng áp dụng
3. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2
5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
Phụ lục 2: Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào ngày 25/5/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/7/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 24/5/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: Du-thao-TT-sua-TT04
Mã thông báo: G/TBT/N/VNM /139 n

Nguồn tbt.gov.vn