Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 22, 2019 | 16:22 - Lượt xem: 1105

Ngày 05/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo tiêu chuẩn an toàn cho thiết bị tập thể dục ngoài trời.

Cụ thể dự thảo sẽ đưa ra yêu cầu an toàn, phương pháp kiểm tra và yêu cầu ghi nhãn đối với thiết bị tập thể dục ngoài trời. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người.

Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 06 năm 2019 hoặc muộn hơn. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 05 năm 2020 hoặc muộn hơn. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 04/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1178_01_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/814

Nguồn tbt.gov.vn