Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 28, 2018 | 10:21 - Lượt xem: 1036

Ngày 10/10/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn về thực hành sản xuất thiết bị y tế tốt”. Cụ thể, dựa theo Tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, sẽ yêu cầu bổ sung kiểm tra QMS,chỉnh sửa định nghĩa thuật ngữ và sửa đổi biểu mẫu kiểm tra. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO đưa ra góp ý là ngày 10/12/2018.

Theo tbt.gov.vn