Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm thuốc thú y”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 11, 2019 | 15:16 - Lượt xem: 1250

Ngày 11/4/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định về đánh giá an toàn và hiệu quả đối với các sản phẩm thuốc thú y”.

Ảnh minh họa

Các sửa đổi như sau: Sửa đổi các yêu cầu đối với hồ sơ thử nghiệm của các sản phẩm thuốc thú y. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ động thực vật. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào ngày 10/6/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_2130_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/822

Theo tbt.gov.vn