Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định thực thi luật thiết bị y tế”

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 23, 2018 | 15:46 - Lượt xem: 1234

Ngày 05/6/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi “Quy định thực thi luật thiết bị y tế”. Các sửa đổi như sau:
a. Làm rõ phạm vi những điều bất lợi đối với sức khoẻ cần được báo cáo cho Bộ trưởng Bộ an toàn thực phẩm và dược phẩm; và
b. Thiết lập các quy định chi tiết cho những điều cần được báo cáo cho Bộ trưởng Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm khi nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu… phân phối thiết bị y tế. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 06/8/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_2875_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/774