Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối với 5 mục Bộ sạc và linh kiện của xe điện

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 19, 2019 | 14:14 - Lượt xem: 1003

Ngày 11/3/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi quy định kỹ thuật đối với 5 mục Bộ sạc và linh kiện của xe điện.

Các sửa đổi như sau:
– Điều khoản 6.3.3. của IEC 61851-1 mô tả: Các bộ điều hợp không được phép sử dụng để kết nối đầu vào của xe với đầu nối của xe.
– Tuy nhiên, Hàn Quốc khuyến khích cho phép sử dụng các bộ điều hợp được chứng nhận để kết nối đầu vào của xe với đầu nối của xe bằng cách sửa đổi tiêu chuẩn an toàn hiện có trên các bộ sạc và linh kiện của xe điện.
Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào 30/6/2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 31/12/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 10/5/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/KOR/19_1433_00_x.pdf
Mã thông báo G/TBT/N/KOR/815

Nguồn tbt.gov.vn