Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật kiểm soát hóa chất.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Ba 13, 2019 | 14:13 - Lượt xem: 1041

Ngày 01/02/2019, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật kiểm soát hóa chất. Các nội dung sửa đổi như sau:
1) Bộ Môi trường (ME) sẽ tích hợp hai quy định hiện hành “Đệ trình kết quả xác minh hóa chất được sản xuất hoặc nhập khẩu” và “Khai báo nhập khẩu các chất độc hại” thành một quy định duy nhất: “Thông báo xác nhận hóa chất”. Theo quy định, chính phủ sẽ phát hành “Sổ theo dõi hóa chất” để theo dõi và quản lý việc sử dụng, lưu trữ và tiêu thụ trên thị trường.
2) ME dựa trên cơ sở pháp lý rằng nhà sản xuất ở nước ngoài có thể chỉ định người đại diện và ủy thác cho người được chỉ định về các nghĩa vụ của nhà nhập khẩu, bao gồm thông báo xác minh hóa chất, để nhà sản xuất ở nước ngoài có thể bảo vệ CBI của mình và chính phủ có thể áp dụng hình thức xử phạt khi thông báo không chính xác.
3) Không yêu cầu kết quả phân tích đối với các phòng thí nghiệm của các trường đại học và viện nghiên cứu, cơ sở của các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và đối với người xử lý chất hóa học với số lượng rất nhỏ.
4) Vì việc kiểm tra thường xuyên và không thường xuyên được thực hiện theo Đạo luật Kiểm soát Hóa chất và Đạo luật Thiết lập Môi trường Phòng thí nghiệm An toàn có sự trùng lặp, ME sẽ tích hợp việc này vào kiểm tra định kỳ hàng năm theo Đạo luật Thiết lập Môi trường Phòng thí nghiệm An toàn. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường cũng như bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/4/2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 02/4/2019./.

Nguồn tbt.gov.vn