Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với Quy định về phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 19, 2018 | 15:10 - Lượt xem: 1232

Ngày 13/8/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi đối với “Quy định về phê duyệt, thông báo và đánh giá Dược mỹ phẩm. Bản sửa đổi được đề xuất nhằm làm rõ phạm vi ngoại lệ liên quan đến việc xem xét độ an toàn, hiệu quả cũng như phạm vi miễn trừ về việc gửi dữ liệu thử nghiệm độc tính trong quy trình phê duyệt các Dược mỹ phẩm sử dụng để hỗ trợ y tế có nguồn gốc từ dệt, cao su và giấy. Mục đích của Dự thảo nhằm tăng cường quản lý an toàn Dược mỹ phẩm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực