Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 11, 2019 | 9:09 - Lượt xem: 1029

Ngày 22/11 /2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật về thiết bị điện và sản phẩm tiêu dùng. Các nội dung chính của dự thảo như sau:
– Các sản phẩm nhựa sẽ phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng.
– Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu sẽ phải tự xác nhận các sản phẩm tiêu dùng tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 03 năm 2019. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 21/1/2019.

Nguồn tbt.gov.vn