Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật vệ sinh thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 11, 2018 | 3:49 - Lượt xem: 1245

Ngày 11/4/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Đạo luật vệ sinh thực phẩm. Theo quy định sửa đổi, việc ghi nhãn và quảng cáo các giải thưởng liên quan trực tiếp đến sản phẩm sẽ được cho phép và loại trừ khỏi phạm vi của định nghĩa quảng cáo phóng đại. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng. Hiện tại Hàn Quốc chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_1968_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/756

(Nguồn:tbt.gov.vn)