Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về phê duyệt các sản phẩm hóa chất tiêu dùng phải được kiểm tra an toàn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 14, 2019 | 14:36 - Lượt xem: 1207

Ngày 05/12/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về phê duyệt các sản phẩm hóa chất tiêu dùng phải được kiểm tra an toàn. Thủ tục, tiêu chí và yêu cầu dữ liệu sẽ được chuyển giao cho Bộ Môi trường. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 01/1/2018. Các nước thành viên WTO có 25 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.

Nguồn tbt.gov.vn