Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm sạc dành cho xe điện

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Tám 29, 2018 | 14:02 - Lượt xem: 1362

Ngày 29/6/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật đối với trạm sạc dành cho xe điện. Dự thảo này quy định các thông số kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, các yêu cầu đối với việc phê chuẩn loại trạm sạc. Mục đích của dự thảo nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_3355_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/781