Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Đạo luật kiểm soát tiếng ồn và độ rung

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 13, 2018 | 7:20 - Lượt xem: 1283

Ngày 22/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo sửa đổi Đạo luật kiểm soát tiếng ồn và độ rung trong thông báo mã G/TBT/N/KOR/750.

Cụ thể, những người sản xuất hoặc nhập lốp xe phải tuân thủ các tiêu chuẩn tiếng ồn của lốp xe và mức độ tiếng ồn của lốp xe phải được đo.

Các kết quả sẽ được báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền và được ghi trên sản phẩm.

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng.

Dự thảo này có thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/1/2019.

Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 23/3/2018. Lốp xe ( mã HS: 83.160)

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0483_00_x.pdf

(Nguồn: VP TBTVN)