Hàn Quốc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC).

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười 17, 2018 | 9:19 - Lượt xem: 1182

Ngày 24/9/2018, Hàn Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về tương thích điện từ được thông báo cho WTO mã thông báo G/TBT/N/KOR/787.

Nội dung chính của các sửa đổi như sau:

1. Điều chỉnh các tiêu chuẩn tương thích điện từ của bộ điều khiển lập trình logic (Điều 5, Phụ lục 2)

2. Xem xét môi trường điện từ của các hệ thống sản xuất quang điện, các tiêu chuẩn nhiễu truyền dẫn điện trên 75 kV (Điều 6 (1), Phụ lục 3)

3. Thiết lập các tiêu chuẩn tương thích điện từ của rơle bảo vệ (Điều 6 (4), Phụ lục 3, 4)

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực của Dự thảo. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

 https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_5029_00_x.pdf

Nguồn tbt.gov.vn