Hải Phòng: Công bố Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 21, 2023 | 17:59 - Lượt xem: 653

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Techfest Hải Phòng năm 2023 và triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, sáng 21/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị công bố Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã thí điểm trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho biết, Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 vào hoạt động của chính quyền địa phương. Kết quả áp dụng thí điểm tại quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét, áp dụng trên phạm vi toàn thành phố, đồng thời làm cơ sở, căn cứ để Bộ KH&CN nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ triển khai trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, ông Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở KH&CN và các cơ quan áp dụng thí điểm trong triển khai nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi nhiều thời gian. Để thực hiện thành công việc áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng tại Hải Phòng và làm cơ sở triển khai trên cả nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở KH&CN, UBND các quận, huyện, phường, xã thí điểm tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc theo kế hoạch và hoàn thành đúng hạn để báo cáo Bộ KH&CN và Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Giám đốc Sở KH&CN Trần Quang Tuấn cũng cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đơn vị tư vấn, các sở, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện việc áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng mục đích đề ra.

Theo Kế hoạch số 61/KH-UBND của UBND thành phố, việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 được thực hiện thí điểm tại 12 UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố. Sở KH&CN phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan liên quan đã áp dụng thí điểm, tổ chức triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hoàn thành 3/6 nội dung.

Trong đó, thực hiện khảo sát, thu thập thông tin sơ bộ trực tiếp tại 12 UBND quận, huyện, xã, phường thí điểm; tổ chức 06 lớp đào tạo phổ biến kiến thức chung về Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đến cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn 12 cơ quan thí điểm; tổ chức 12 buổi đào tạo, hướng dẫn, diễn giải chi tiết về Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể đến Ban chỉ đạo ISO, Tổ công tác ISO và các công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn các cơ quan thí điểm xây dựng Bộ chỉ số và thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm năm 2023. 

Đến nay có 12/12 cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn ISO 18091:2020 tại địa phương năm 2023.

Giám đốc Sở KH&CN TP.Hải Phòng Trần Quang Tuấn.

Bên cạnh Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 28/02/2023 của UBND thành phố, Hội nghị còn diễn ra các nội dung: Công bố Quyết định ban hành khung Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 áp dụng cho các cấp chính quyền địa phương trên cả nước; Công bố 02 Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường xã thí điểm trên địa bàn thành phố (UBND quận Hải An và UBND huyện Tiên Lãng).

Từ nay đến cuối năm 2023, các cơ quan áp dụng thí điểm thực hiện đánh giá theo Bộ chỉ số đã công bố; phân tích kết quả tự đánh giá và xây dựng Chương trình hành động xây dựng, áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan thí điểm; triển khai Chương trình hành động; tổng kết báo cáo kết quả thực hiện…

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và hợp quy chia sẻ về tài liệu hướng dẫn phương pháp tự đánh giá và bộ chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo TCVN ISO 18091. Theo đó, xây dựng phương pháp tự đánh giá: Xác định các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) liên quan trực tiếp và gián tiếp đến từng Chỉ số của TCVN ISO 18091; Xác định các Chỉ số của TCVN ISO 18091 gắn với Mục tiêu chung, Mục tiêu cụ thể quy định tại Quyết định 622/QĐ-TTg, Quyết định 681/QĐ-TTg và các văn bản của địa phương có liên quan; Xây dựng các chỉ số phụ và tiêu chí đánh giá; Tích hợp yêu cầu của HTQLCL đang áp dụng tại Chính quyền ĐP với các yêu cầu của TCVN ISO 18091.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và hợp quy.

Về phương pháp tự đánh giá việc thực hiện bộ chỉ số quản lý chất lượng tổng thể theo TCVN ISO 18091:2020 bao gồm: xây dựng thể chế điều hành tốt; phát triển kinh tế bền vững; phát triển toàn diện xã hội; phát triển môi trường bền vững.

Cũng theo bà Hương, phương pháp tự đánh giá, chấm điểm: Xác định mức độ thực hiện từng chỉ số, thứ nhất, xem xét, thảo luận và đánh giá mức độ từng chỉ số; thứ hai, các đơn vị có liên quan báo cáo tóm tắt trước Hội đồng, Tổ đánh giá (nếu có) về kết quả thực hiện từng chỉ số và dữ liệu minh chứng; Thứ ba, Hội đồng dựa trên thông tin báo cáo, dữ liệu minh chứng, thảo luận để xác định mức độ thực hiện từng chỉ số; Thứ tư, Chủ tịch Hội đồng là người ra quyết định cuối cùng về mức độ thực hiện từng chỉ số.

Hà My