Hà Tĩnh đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 8, 2021 | 9:46 - Lượt xem: 453

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh vừa có thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng kí tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2021 theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và trên thế giới, Sở KH&CN Hà Tĩnh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự GTCLQG năm 2021.

GTCLQG là giải thưởng dành cho các tổ chức, doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, loại hình, quy mô; không hạn chế số lượng tham dự.

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự. Tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia thì sau 3 năm kể từ ngày nhận giải mới được tiếp tục tham dự lại GTCLQG.

Hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2021 bao gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan); Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao);

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao); Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao); Bản sao các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Về thời gian các tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham dự GTCLQG gửi về Sở KH&CN. Các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu về hướng dẫn lập hồ sơ GTCLQG liên hệ Sở KH&CN hoặc Chi cục TCĐLCL để được giải đáp.

GTCLQG được thành lập theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng quốc tế Châu Á- Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation – APQO). GTCLQG được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng của các quốc gia tiên tiến.