Hà Nội phát triển tài sản trí tuệ bền vững cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 24, 2021 | 10:48 - Lượt xem: 467

Trong những năm gần đây TP.Hà Nội luôn xác định và đề cao cũng như phát triển tài sản trí tuệ nhằm tạo ra một hướng đi mới góp phần phát triển kinh tế- xã hội bền vững.

Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 góp phần trở thành động lực phát triển kinh tế- xã hội bền vững

Với mục tiêu tạo ra cơ chế hỗ trợ trực tiếp từ Nhà nước tới các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 đã mở ra hướng đi mới cho các đơn vị, đưa sở hữu trí tuệ thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững tại Hà Nội.

Nhờ sự cố gắng của các cấp các ngành, trong giai đoạn 2016-2020, Hà Nội đã có 1.697 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế, 834 giải pháp hữu ích, 2.221 kiểu dáng công nghiệp, 61.491 nhãn hiệu hàng hóa. Đặc biệt, đã hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ; thực hiện hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Chương trình cũng đã tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 2.500 lượt người, qua đó đã nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 góp phần trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững tại Hà Nội.

Hà Nội tạo cơ chế đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ bền vững. Ảnh: Lâm nguyễn 

Đặc biệt, TP Hà Nội đã hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho 64 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề và hỗ trợ quản lý, phát triển sở hữu trí tuệ cho 4 nhãn hiệu tập thể đã được bảo hộ; thực hiện hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Chương trình cũng đã tổ chức tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 2.500 lượt người, qua đó đã nâng cao nhận thức, năng lực phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Đề cập đến hiệu quả của chương trình phát triển tài sản trí tuệ, ông Lê Kinh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ Việt cho biết, công ty đang triển khai thực hiện thành công 2 dự án nhãn hiệu tập thể trên địa bàn huyện Sóc Sơn, gồm: Nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” và “Gạo nếp cái hoa vàng Sóc Sơn – Hà Nội”. Đến nay các cấp chính quyền và người dân Sóc Sơn nhiệt tình tham gia và các dự án bước đầu đạt hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cũng đã giúp cho nhiều địa phương tại Hà Nội phát triển kinh tế.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết thêm, giai đoạn 2018-2020, TP. Hà Nội đã công nhận, xếp hạng 31 sản phẩm của huyện đạt 4 sao và 3 sao trong OCOP như: Nón lá Phương Trung, gạo nếp cái hoa vàng và Bắc thơm, trứng vịt Liên Châu… Từ khi được xếp hạng OCOP, chính quyền địa phương đã quan tâm hơn đến việc hỗ trợ chủ các sản phẩm này trong việc bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại để kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tạo ra một hướng đi mới trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, doanh nghiệp, tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững. 

Đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ trong giai đoạn 2025-2030

Nhằm đưa sở hữu trí tuệ thành công cụ quan trọng trong hệ thống đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2025, tối thiểu 50% số doanh nghiệp đóng trên địa bàn được tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; tối thiểu 40% sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của thành phố và các sản phẩm gắn với OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ… Chương trình này cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Để thực hiện được các mục tiêu của chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, sở đã đưa ra 6 giải pháp quan trọng. 

Thứ nhất, tăng cường các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu, các công cụ và cung cấp thông tin sở hữu trí tuệ cho các tổ chức khoa học, công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Thứ hai, đẩy mạnh việc bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của địa phương, chương trình sẽ thúc đẩy việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý và sản phẩm thuộc Chương trình OCOP gắn với mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, từ đó giới thiệu, quảng bá và triển khai hoạt động xúc tiến thương mại khác, nhằm khai thác, phát triển giá trị các tài sản trí tuệ. Tiến hành khai thác các sáng chế, giải pháp hữu ích, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học, công nghệ.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ như thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức trưng bày, giới thiệu triển lãm sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cùng các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ năm, phát triển, nâng cao các tổ chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thông qua hoạt động kiểm soát, quản lý và sử dụng các sản phẩm tài sản trí tuệ.

Thứ sáu, hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội thông qua các hoạt động: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ tới các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; giới thiệu các mô hình tiêu biểu được ứng dụng, từ đó vinh danh, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở hữu trí tuệ.

Ở góc độ doanh nghiệp, chương trình phát triển tài sản trí tuệ của thành phố là cơ hội cho nhiều sản phẩm có chất lượng của các doanh nghiệp được bảo hộ và xây dựng thương hiệu. Để đạt hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ để đưa sản phẩm của chính mình ra thị trường.

Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương bám sát Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của thành phố để hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng đối với những sản phẩm OCOP. Trong đó, chú trọng đến những sản phẩm có tiềm năng OCOP tại nhiều làng nghề về kim khí, điêu khắc, tạc tượng, sản xuất lồng chim, tăm hương, quạt, tương, miến…

An Dương