Góp ý sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 3, 2024 | 16:48 - Lượt xem: 115

Đoàn khảo sát Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho biết: Những năm qua, công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố, các Sở, ngành đã có nhiều đổi mới trong việc áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm tăng cường hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Có thể kể đến: Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc sở, ngành thành phố Hải Phòng (2017); Kế hoạch áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2023). Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thí điểm áp dụng TCVN ISO 18091:2020 tại các cấp chính quyền địa phương của thành phố (thí điểm áp dụng tại 06 UBND cấp huyện và 06 UBND cấp xã).

Năm 2024, thành phố tiếp tục có kế hoạch mở rộng thí điểm áp dụng Tiêu chuẩn tại 09 UBND quận, huyện còn lại; Kế hoạch về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 (2021); Kế hoạch thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng (2022).

 Đoàn làm việc với UBND TP.Hải Phòng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. (Ảnh: Cổng TTĐT TP.Hải Phòng)

Trong giai đoạn 2013 đến nay, thành phố đã hỗ trợ 08 doanh nghiệp xây dựng Dự án nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa, trọng điểm chủ lực; hỗ trợ 49 doanh nghiệp áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; hỗ trợ đánh giá hợp chuẩn-hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa trọng điểm, chủ lực trên địa bàn thành phố của 60 đơn vị với 499 sản phẩm hàng hóa công bố hợp quy và 64 sản phẩm hàng hóa công bố hợp chuẩn; hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa có khả năng phát triển, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia cho 58 sản phẩm của 18 cơ sở sản xuất kinh doanh…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận liên quan đến các nội dung: thực trạng công tác lập, thực hiện kế hoạch, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP), những hạn chế, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng QCĐP; công tác quản lý nhà nước của UBND thành phố, các Sở, ngành thông qua việc áp dụng các quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; việc huy động nguồn lực, xã hội hóa một số hoạt động trong lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của thành phố; công tác ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi số trong kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại thành phố, hội nhập quốc tế, tham gia và chuỗi cung sản xuất, cung ứng toàn cầu; công tác phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn Việt Nam và QCĐP tại Hải Phòng…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng thông báo một số nét nổi bật kết quả phát triển kinh tế-xã hội của thành phố thời gian qua. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: qua thực tiễn hơn 17 năm thi hành, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại thành phố Hải Phòng cho thấy các quy định của Luật đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng tích cực trong việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đảm bảo sự an toàn, an tâm cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao đời sống cho toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp của thành phố báo cáo, cung cấp số liệu một cách khách quan, trung thực, kiến nghị sát thực tiễn để Đoàn công tác nhìn nhận rõ nét việc thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương.

Qua nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn khảo sát, đồng chí Lê Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT đánh giá cao thành phố đã nỗ lực ban hành các văn bản về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng Hệ thống ISO, bố trí nguồn ngân sách trong hoạt động xây dựng, ban hành, áp dụng về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật Việt Nam.

Qua buổi làm việc với thành phố Hải Phòng nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Hải Phòng; tìm hiểu những hạn chế, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp phục vụ sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật… Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường yêu cầu thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn khảo sát hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn khảo sát để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn khảo sát, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TP. đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp ý kiến Đoàn khảo sát, hoàn thiện báo cáo trình UBND thành phố để gửi Đoàn khảo sát trong thời gian sớm nhất.

Theo VietQ