Góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 26, 2021 | 14:57 - Lượt xem: 2444

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1322/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Thực hiện trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Khoản 1 Phần IV Điều 1 Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020; nhằm thống nhất hoạt động quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư quản lý Chương trình.

Để hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với các nội dung của dự thảo Thông tư (dự thảo được đăng tải trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: www.most.gov.vn, mục “Lấy ý kiến về các văn bản KH&CN”).

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo địa chỉ sau:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số 08 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024.37911626; E-mail: vukhtc@tcvn.gov.vn

Sau thời hạn nêu trên, Quý cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý thì được hiểu là thống nhất với dự thảo văn bản.

Xem chi tiết tại đây: 

Thông tư BKHCN quản lý Chương trình 1322 

Mẫu biểu – kèm theo thông tư; 

CV 2318.BKHCN-TĐC