Góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cáo năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ KH&CN công lập

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Tám 15, 2019 | 12:17 - Lượt xem: 1273

Ngày 08/8/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 2391/BKHCN-TĐC  về việc góp ý Góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cáo năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ KH&CN công lập.

Theo đó, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, Bộ KH&CN đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ”.

Ý kiến đóng góp của Quý Cơ quan/ đơn vị đối với Dự thảo Đề án đề nghị gửi trước ngày 26/8/2019 về địa chỉ:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024.37911612, fax: 024.37911595, email: vutochuccanbo@tcvn.gov.vn.

Quá thời hạn trên, Bộ Khoa học và Công nghệ không nhận được ý kiến góp ý của Quý Cơ quan/đơn vị, Bộ Khoa học và Công nghệ xin được hiểu là Quý Cơ quan/đơn vị đồng ý với nội dung của Dự thảo Đề án.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp Quý Cơ quan/đơn vị.

Xem chi tiết Đề án tại đây DT De an TC KHCN (ban ngay 29-7-2019)Tờ Trình Đề án