Giới thiệu về giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 23, 2018 | 10:56 - Lượt xem: 1347

Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) là giải thưởng duy nhất được Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và được thiết lập, triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBA) – Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ, đã được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập và xây dựng thành GTCLQG của mình.

GTCLQG không chỉ được thiết kế để thể hiện các tiêu chí và quy trình với mục đích tôn vinh, khen thưởng về chất lượng cho các doanh nghiệp mà còn được sử dụng như một công cụ tự đánh giá hiệu hoạt động hướng đến sự cải tiến và đổi mới liên tục hệ thống quản lý và hiệu quả hoạt động của mình. Do đó giải thưởng chất lượng quốc gia được thiết lập với mục đích là:

– Cung cấp mô hình tự đánh giá để giúp tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý của mình thông qua việc áp dụng và duy trì thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất;

– Tôn vinh xứng đáng những tổ chức, doanh nghiệp đạt những thành tích xuất sắc trong hoạt động, áp dụng thành công các mô hình, công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến và thực hành tốt nhất, đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội;

– Thông qua giải thưởng chất lượng để nhằm khuyến khích phong trào năng suất, chất lượng cũng như định hướng phát triển, chính sách của hoạt động năng suất, chất lượng quốc gia.

1. Lợi ích của việc tham dự GTCLQG

Thông qua việc đánh giá thực tế của doanh nghiệp và so sánh với 07 tiêu chí của giải thưởng giúp doanh nghiệp có cơ hội cải tiến, cải thiện sản xuất kinh doanh. Tham dự GTCLQG là cơ hội cho các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới người tiêu dùng; giúp tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình từ đó tìm ra những lĩnh vực cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập; tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG sẽ được phép thông báo tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về doanh nghiệp, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, được đưa lô gô miễn phí và được hỗ trợ quảng cáo sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ trên website của GTCLQG.

2. Điều kiện tham dự GTCLQG

Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự GTCLQG là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự; có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến.

3. Trưởng thành từ GTCLQG

Trong cả nước, hàng năm với hàng trăm lượt doanh nghiệp tham gia và đoạt giải, thông qua đó đã có nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực, cải tiến để thành công hơn. Trong tỉnh Lâm Đồng hiện đã có nhiều doanh nghiệp tham gia và đạt giải, nổi bật trong số đó có các doanh nghiệp đã phát triển và trưởng thành hơn như Công ty CP Dược Lâm Đồng, Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng …

Trong đó, công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng được biết đến là đơn vị tích cực trong công tác giải thưởng chất lượng thông qua việc thường xuyên tham gia và áp dụng các tiêu chí của giải thưởng để đánh giá và cải tiến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó năng suất chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng cải thiện. Để minh chứng cho những nỗ lực đó là việc doanh nghiệp được Thủ tưởng phê chuẩn, trao tặng giải vàng chất lượng quốc gia năm 2015 và đạt giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương năm 2016. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể công ty CP Dược Lâm Đồng và qua đó một lần nữa khẳng định được vị thế của công ty trong ngành dược phẩm và thực phẩm chức năng từ những nguồn dược liệu của địa phương. Việc đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí khắt khe của giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương giúp doanh nghiệp chứng minh được khả năng hội nhập của mình trong thời kỳ hiện nay, thị trường của doanh nghiệp ngày một tăng và ổn định. Đặc biệt trong thời gian tham gia GTCLQG trở lại đây doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp liên tục tăng.

Nguồn TĐC Lâm Đồng