20 cuốn sách về năng suất chất lượng do Bộ KH&CN biên tập và xuất bản

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 18, 2020 | 13:57 - Lượt xem: 3925

20 cuốn sách giới thiệu và hướng dẫn thực hiện về các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng.

Link tải tài liệu tại đây:

1. Cam nang quan ly ATTP

2. Bang kiem soat san xuat

3. Chuyen doi nhanh – Quick changeover

4. Nang suat xanh (Green Productivity)

5. Du thao sach Nghien cuu thoi gian, thao tac

6. Du thao sach phong chong sai loi

7. Nang suat va Cong nghiep 4.0

8. Tieu chuan ve quan lý doi moi sang tao

9. Bo tri mat bang – Layout

10. Bay cong cu moi

11. Hoat dong tieu chuan hoa co so

12. Quan ly an toan thong tin

13. He thong quan ly nang luc phong thu nghiem

14. Dao tao trong cong nghiep

15. He thong quan lý tieu chuan chat luong

16. San xuat dung thoi diem

17. Quan ly nang luong

18. Cam nang cong cu & ky thuat

19. Gioi thieu ISO 45001 va huong dan ap dung

20. Kiem toan nang luong