Giám sát đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu tại Đồng Tháp

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Bảy, Tháng Bảy 20, 2019 | 0:05 - Lượt xem: 1892

Chi cục TCĐLCL Đồng Tháp đã triển khai phối hợp kiểm tra về hoạt động đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Đồng tháp, về công tác quản lý đo lường, thực hiện kế hoạch năm 2019, Chi cục đã phối hợp với Thanh tra Sở thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 14 cơ sở kinh doanh xăng dầu, với tổng số phương tiện đo là 64 cột đo xăng dầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường. Thành lập Đoàn đánh giá phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ theo Quyết định số:1071/QĐ-TĐC ngày 03/6/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thành lập Đoàn đánh giá tại chỗ để chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường đối với Công ty TNHH Thiết bị và Kiểm định Đo lường Đồng Tháp.

Chi cục TCĐLCL tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra về hoạt động đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa

Về công tác tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục tham gia việc kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với cột đo xăng dầu. Thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng hàng hóa trên thị trường năm 2019 về sự phù hợp của chất lượng hàng hóa với tiêu chuẩn và quy chuẩn công bố đối với Dầu nhờn động cơ đốt trong để đánh giá theo tiêu chuẩn công bố và quy chuẩn kỹ thuật. Đã tiến hành lấy 30 mẫu dầu nhờn (theo kế hoạch) gửi thử nghiệm một số chỉ tiêu chất lượng quy định theo QCVN 14:2018/BKHCN.

Bên cạnh đó, phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Việt Nam khảo sát thực tế tại 02 cơ sở (HTX Dệt Choàng Long Khánh, huyện Hồng Ngự và HTX Nông nghiệp số 2 Định An, huyện Lấp Vò) về việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Khăn choàng và Chiếu cói Định An. Đồng thời ghi nhận hình ảnh hoạt động của làng nghề để làm chuyên mục truyền hình về khoa học công nghệ.

Ngoài ra, Chi cục đã thực hiện kiểm định phương tiện đo, kết quả cho thấy một số phương tiện đo chưa đạt yêu cầu như: Cân đồng hồ không đạt 5/8 số lượng đăng ký, cân, công tơ điện một pha cảm ứng không đạt 74/1475, huyết áp kế lò xo 10/127.

Trong kế hoạch nhiệm vụ tháng 08 năm 2019, Chi cục đã đưa ra phương hướng trong công tác Quản lý đo lường phối hợp thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, thành lập đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng tại các Trung tâm Y tế, Bệnh viện trên địa bàn Tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 266 /KH-SKHCN ngày 27/6/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Theo dõi triển khai thực hiện “Kế hoạch Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Đồng Tháp” năm 2019.

Hồng Vân