Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018 | 9:44 - Lượt xem: 1373

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp (DN), cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội. Với mong muốn điểm lại những đóng góp và thành công không ngừng của các DN đạt GTCLQG; khích lệ những DN Việt đang nỗ lực phấn đấu hoàn thiện mình để vươn tới sự phát triển bền vững về hệ thống quản trị cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong giai đoạn hiện nay, để doanh nghiệp có thể phát triển bền vững, một trong các yếu tố quan trọng là đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Để vinh danh những doanh nghiệp áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương, trên thế giới đã có nhiều giải thưởng chất lượng Quốc gia được thành lập.

Doanh nghiệp đoạt giải thưởng chất lượng, không chỉ được danh hiệu, mà còn là được lợi ích từ quá trình tự đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp mình, và tạo tiền đề tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

Các giải thưởng trên thế giới

Trên thế giới, có nhiều giải thưởng chất lượng như: Giải thưởng Deming, Giải thưởng Malcolm Baldrige (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ), Giải thưởng Chất lượng Châu Âu (EFQM Excellence Award), Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA), giải thưởng chất lượng Thái Lan…Các giải thưởng này đã ra đời và hoạt động được nhiều năm, đơn cử như: Giải thưởng Malcolm Baldrige của Mỹ, ra đời năm1987, nhằm “tuyên bố cuộc chiến tranh không khoan nhượng về chất lượng nhằm bảo vệ các doanh nghiệp Mỹ chống lại áp lực của các đối thủ cạnh tranh”.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam là Giải thưởng dựa trên mô hình của giải thưởng Malcom Baldrige của Mỹ. Giải thưởng được xét tặng hằng năm cho các tổ chức/doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc, có thành tích nổi bật trong việc nâng cao chất lượng trong sản xuất và dịch vụ, với hai loại giải thưởng: giải Vàng và giải Bạc.

7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Việt Nam tương đồng với các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Mỹ, giúp doanh nghiệp Việt Nam hội nhập với các tiêu chuẩn quốc tế tốt hơn:

  1. Vai trò của lãnh đạo (120 điểm – 12%)
  2. Chiến lược hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp  (85 điểm – 8,5%)
  3. Chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm – 8,5%)
  4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm – 9%)
  5. Quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm – 8,5%)
  6. Quản lý quá trình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp (85 điểm – 8,5%)
  7. Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp (450 điểm – 45%)

Giải thưởng Chất lượng Việt Nam được xét tặng cho 4 loại hình doanh nghiệp, trong đó có hai loại hình doanh nghiệp sản xuất: Doanh nghiệp sản xuất lớn; Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ.

Với mục tiêu phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội những giá trị của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) mang lại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, sự đóng góp đối với cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững của những doanh nghiệp; cổ vũ các doanh nghiệp tiếp tục tham gia GTCLQG trong thời gian tới; nâng cao vị thế và vai trò của GTCLQG đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.