Giải pháp kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 28, 2018 | 9:56 - Lượt xem: 1118

Việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp ngày càng được chú trọng. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay, người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi, yêu cầu khắt khe hơn đối với các sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khoẻ như nông sản, thực phẩm. Với mặt hàng này, yếu tố xuất xứ là rất quan trọng.

Bên cạnh đó những khó khăn trong công tác kiểm tra chính sách về địa lý vẫn còn tồn tại, chưa kiểm soát được mô hình, chưa có sự tham gia của cơ quan chứng nhận độc lập, chưa có sự kết nối giữa kiểm soát chỉ dẫn địa lý với hoạt động chất lượng an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp. Nhận thức của người sản xuất, kinh doanh nông sản, nhất là người dân ở những vùng có chỉ dẫn địa lý gắn liền với đặc sản, về lợi ích của việc đăng ký còn chưa rõ ràng, thậm chí là hoài nghi. Một phần là do thói quen, một phần là do khâu quản lý nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, lợi ích sau khi đăng ký cũng còn hạn chế, nên không mặn mà với cái gọi là “sở hữu tập thể”.

Việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp ngày càng được chú trọng

Trước hiện trạng đó, giải pháp hữu hiệu cho việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm nông nghiệp chính là:  Thứ nhất, cần lưu ý khi lựa chọn dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc và sản phẩm để đăng ký bảo hộ. Cụ thể, sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định (theo khoản 2 Điều 79 Luật SHTT). Thứ hai, việc xây dựng, lồng ghép nhiều mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ làm tiền đề cho việc xây dựng thương hiệu nông sản. Thứ ba, cần tuân thủ đúng quy trình sản xuất để có sản phẩm chất lượng cao- đây là một trong những tiền đề quan trọng để xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản. Thứ ba, việc xây dựng, lồng ghép nhiều mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ làm tiền đề cho việc xây dựng thương hiệu nông sản.

Trương Vân