Giải pháp cải tiến năng suất từ loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 19, 2023 | 10:44 - Lượt xem: 299

Để tiến hành loại bỏ lãng phí, doanh nghiệp cần thực hiện qua 2 giai đoạn, đó là giai đoạn khởi động và giai đoạn triển khai chương trình.

 Cải tiến năng suất luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Ảnh minh họa.

Cải tiến năng suất để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng thêm lợi nhuận là vấn đề đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Trong đó, giảm thiểu lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh luôn là giải pháp được xem xét khi thực hiện các chương trình cải tiến năng suất tại doanh nghiệp.

Có nhiều phương pháp tiếp cận và loại bỏ lãng phí trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, phương pháp tiếp cận loại bỏ lãng phí theo sản xuất tinh gọn Lean là tương đối đơn giản và dễ hiểu. Dựa trên cách tiếp cận này, lãng phí trong sản xuất, kinh doanh được phân thành 7 loại, bao gồm: Lãng phí do Sai lỗi/ Khuyết tật (Defect), Sản xuất dư thừa ( Over Production), Tồn kho (Inventory), Thao tác (Motion), Vận chuyển ( Transportation), Chờ đợi (Waiting), Gia công/xử lý thừa (Over processing).

Để tiến hành loại bỏ lãng phí, doanh nghiệp cần thực hiện qua 2 giai đoạn: giai đoạn khởi động và giai đoạn triển khai chương trình.

Theo đó, khởi động là giai đoạn đầu tiên quan trọng nhất để thực hiện thành công chương trình nhận diện và loại bỏ bảy lãng phí. Giai đoạn khởi động gồm 2 bước đó là: đào tạo, nâng cao nhận thức và cam kết về chương trình; thành lập nhóm cải tiến.

Về bước đào tạo, nâng cao nhận thức và cam kết về chương trình, doanh nghiệp cần tổ chức đào tạo nhận thức cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên nhằm nâng cao nhận thức cũng như thông báo rộng rãi về việc triển khai chương trình nhận diện và loại bỏ bảy lãng phí trong doanh nghiệp.

Chương trình khởi động cũng cần đạt được sự cam kết và tham gia của lãnh đạo cao nhất. Sự cam kết và tham gia của ban lãnh đạo cao nhất là rất cần thiết bởi chỉ có thể bắt đầu thực hiện chương trình sau khi ban lãnh đạo công ty đã quyết định hành động.

Thành công việc áp dụng chương trình xác định và loại bỏ lãng phí đặc biệt phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của nhân viên. Có một điểm lưu ý rằng chương trình được thực hiện thành công hay không phụ thuộc chính vào nhân viên của doanh nghiệp. Nhân viên ở đây là toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong công ty từ ban lãnh đạo cấp cao đến công nhân.

Về bước thành lập nhóm cải tiến, việc thành lập nhóm cải tiến là một trong những yếu tố quan trọng để khởi động, điều phối và giám sát việc thực hiện nhận diện và loại bỏ bảy lãng phí trong doanh nghiệp.

Giai đoạn 2 triển khai chương trình gồm 8 bước tiếp theo, đó là: nhận diện lãng phí; thu thập thông tin; xác định các mục tiêu cải tiến; đề xuất và đánh giá các phương án; xây dựng kế hoạch thực hiện; thực thi các phương án đã chọn; kiểm tra và đánh giá kết quả; cuối cùng là đề xuất các giải pháp duy trì, cải tiến liên tục.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã và đang nhận diện và loại bỏ 7 lãng phí nêu trên nhằm nâng cao năng suất lao động, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Ví dụ như tại Công ty TNHH TM & SX Thiên Phước – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất lưới nhựa. Nhờ áp dụng loại bỏ 7 lãng phí đã giúp chất lượng sản phẩm của công ty được ổn định, năng suất lao động tăng cao hơn, giảm lượng lớn phế phẩm, các sản phẩm lưới lỗi đã ít hơn và sản phẩm làm ra thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.