Giải đáp doanh nghiệp quy định về công bố hợp quy sản phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 12, 2018 | 14:00 - Lượt xem: 1457

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa giải đáp cho doanh nghiệp về quy định liên quan tới việc công bố hợp quy cho sản phẩm hàng hóa.

Thời gian qua, thông qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty TNHH Aeon Việt Nam có đặt câu hỏi về quy định tại Khoản 7, Điều 16 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN, các sản phẩm bắt buộc chứng nhận hợp quy khi đã có giấy chứng nhận hợp quy là đã hợp lệ và không cần thêm thông báo tiếp nhận, như vậy có đúng không?

Công ty đã tham khảo Khoản 7, Điều 16 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thì thấy có nội dung, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy chỉ cần cung cấp một trong ba giấy tờ (thông báo tiếp nhận hoặc chứng nhận hợp quy hoặc thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước hàng nhập khẩu).

Tổng cục TCĐLCL giải đáp cho doanh nghiệp quy định về công bố hợp quy sản phẩm - ảnh 1

Công bố hợp quy bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ảnh minh họa. 

Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Khoản 1, Điều 12 của Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BKHCN (Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN) thì “đối tượng của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hoặc được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật địa phương do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc”.

Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN quy định chung về hoạt động công bố hợp quy theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, tại Khoản 2, 3; Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN (Điều 12, 13 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN- BKHCN), tùy vào mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì sẽ có biện pháp quản lý khác nhau được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc văn bản quy phạm pháp luật tương ứng, cụ thể như sau:

– Đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro thấp sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân.

– Đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thì sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

– Đối với các sản phẩm, hàng hóa ngoài hai trường hợp nêu trên sẽ thực hiện công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy đinh của pháp luật.

Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu các biện pháp quản lý trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc văn bản quy phạm pháp luật tương ứng để thực hiện.

Nguồn vietq.vn