Gia tăng giá trị chuỗi cung ứng quang điện tại Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 9, 2024 | 17:25 - Lượt xem: 444

Trong khuôn khổ dự án ODA của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam về “Thúc đẩy các dịch vụ bảo đảm chất lượng vì năng lượng bền vững”, đoàn chuyên gia Viện Đo lường Đức (PTB) và điều phối viên Dự án đã có chuyến công tác tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (từ ngày 5 – 12/4/2024) tại Hà Nội.

Với một nền kinh tế đang phát triển vượt bậc, các nhu cầu về điện tại Việt Nam hiện nay chủ yếu được cung cấp bởi thủy điện, than và khí tự nhiên. Ngược lại, năng lượng mặt trời và năng lượng gió mới chỉ nhận được sự quan tâm trong thời gian gần đây nhưng theo Nghị quyết số 55-NQ/TW sẽ được tăng cường đầu tư đáng kể cho đến năm 2030.

Trong khuôn khổ dự án ODA của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam về “Thúc đẩy các dịch vụ bảo đảm chất lượng vì năng lượng bền vững”, đoàn chuyên gia Viện Đo lường Đức (PTB) và điều phối viên Dự án đã có chuyến công tác tới thăm và làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục từ ngày 5 – 12/4/2024 tại Hà Nội.

Hội thảo Calidena về Chuỗi giá trị quang điện tại Việt Nam từ ngày 9 – 10/4/2024.

Để triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, đoàn PTB đã làm việc với các đơn vị trực thuộc Tổng cục bao gồm Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy, Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Pháp chế Thanh tra, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Viện Đo lường Việt Nam, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quacert), Trung tâm Kỹ thuật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Quatest 1), Trung tâm Quatest 2, Trung tâm Quatest 3. Chủ trì từ phía Việt Nam là Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Các đơn vị của Tổng cục đã có cơ hội trao đổi với các chuyên gia PTB về các vấn đề có liên quan, bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn về quang điện, năng lượng tái tạo, đo lường, thử nghiệm, kiểm định, đảm bảo chất lượng các dịch vụ công, hướng tới việc nâng cấp cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia.

 Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng cục và PTB cũng đã phối hợp tổ chức Hội thảo Calidena về Chuỗi giá trị quang điện tại Việt Nam từ ngày 9 – 10/4/2024 với sự góp mặt của các chuyên gia, đại diện đơn vị, doanh nghiệp, các bên liên quan trong chuỗi giá trị quang điện. Là một phần của hoạt động Dự án, Hội thảo Calidena là một cách tiếp cận nhằm thúc đẩy chất lượng trong chuỗi giá trị và nhằm mục đích hỗ trợ một cách có hệ thống và bền vững việc cải thiện cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI) ở các nước đang phát triển và đang chuyển đổi. Calidena được thiết kế để điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ có chất lượng phù hợp với nhu cầu thực sự của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hội thảo Calidena hình thành một bước quan trọng trong quy trình Calidena và là bước khởi động cho việc triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng chất lượng sẵn có và tiếp cận được đối với các bên trong chuỗi giá trị tương ứng. Mục tiêu cụ thể của hội thảo Calidena về chuỗi giá trị PV bao gồm việc cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chất lượng trong chuỗi giá trị PV; Tiến hành tự đánh giá có sự tham gia về các yêu cầu chất lượng và những khoảng trống về dịch vụ trong chuỗi giá trị PV; Là nền tảng tương tác và xây dựng lòng tin; Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên tham gia chuỗi giá trị PV và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chất lượng; và xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết các vấn đề chất lượng trên toàn chuỗi giá trị.

Hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác và cũng là hoạt động quan trọng nhất chính là Cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án. Đây là cơ hội để các bên thực hiện Dự án trao đổi, tư vấn và định hướng chiến lược cho Dự án, đánh giá tiến độ thực hiện dự án, thiết lập các mối liên hệ cần thiết và cung cấp thông tin về các lĩnh vực cụ thể đã và đang triển khai. Cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/4/2024 tại Hà Nội.

Anh Vũ