Gia Lai triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 2, 2023 | 16:20 - Lượt xem: 494

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai vừa có thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2023 trước ngày 30-4.

Cụ thể, vị đủ điều kiện tham gia GTCLQG là tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham gia; thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thuế và bảo hiểm xã hội; có bằng chứng về việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

Trường hợp doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, nếu đáp ứng điều kiện trên thì sau 3 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham gia lại. Các doanh nghiệp đã đạt GTCLQG, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định trên thì cũng được tiếp tục tham gia lại.

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp từng đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018.  

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: bản đăng ký tham gia GTCLQG; báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; báo cáo tự đánh giá theo 7 tiêu chí của GTCLQG; bản sao y bản chính có ký tên và đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp đối với các tài liệu sau: tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 3 năm gần nhất; xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 3 năm gần nhất; các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

Doanh nghiệp nộp bản đăng ký tham gia GTCLQG năm 2023 cho Hội đồng Sơ tuyển GTCLQG của tỉnh (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng-Cơ quan giúp việc cho Hội đồng Sơ tuyển) trước ngày 30-4-2023; địa chỉ số 98A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia giải thưởng.

Được biết, GTCLQG là hệ thống danh hiệu duy nhất tại Việt Nam dành cho quản lý chất lượng tại doanh nghiệp. Đây là hình thức tôn vinh, khen thưởng hàng năm của Thủ tướng Chính phủ dành cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt các thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

GTCLQG được thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng Malcolm Baldrige (MBNQA). Đây là Giải thưởng được nhiều nước trên thế giới coi là mô hình chuẩn để nghiên cứu học tập khi xây dựng GTCLQG của mình. GTCLQG là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng và là Giải thưởng nằm trong hệ thống Giải thưởng chất lượng GPEA (Global Performance Excellence Award) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương (Aisa Pacific Quality Organization – APQO) .

Tính đến giai đoạn 2018 -2022, Gia Lai có 3 doanh nghiệp tham gia và được Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng này (loại hình doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa), gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2018); Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018, Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2019) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019).

Theo VietQ