Gia Lai: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 21, 2022 | 15:44 - Lượt xem: 488

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số giai đoạn giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng, các giải pháp, nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, tầm quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số; tạo sự đồng thuận, quan tâm của xã hội đối với việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm công nghệ số; hỗ trợ số hóa trong quản lý, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh;

Hình thành, phát triển các doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Về định hướng phát triển, các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông đã khẳng định được thương hiệu nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội; Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số; Khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội của tỉnh chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ảnh minh họa.

Về nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số: Hoàn thiện các chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường; Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, du lịch thông minh…Hỗ trợ tạo các môi trường thử nghiệm cho các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm ứng dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh; Tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phát triển hạ tầng số: Xây dựng, phát triển hạ tầng băng thông rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, sóng di động, cáp quang đến 100% các xã, phường, thị trấn. Phát triển hạ tầng mạng 5G; nâng cấp mạng di động 4G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh cho người dân; Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật IoT; xây dựng lộ trình và triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, năng lượng, điện, nước, y tế, giáo dục …

Phát triển sản phẩm công nghệ số: Khuyến khích đặt hàng các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và quốc gia; Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số làm thủ tục công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm; Hỗ trợ, khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức công bố nhu cầu, chương trình đầu tư, mua sắm sản phẩm, giải pháp công nghệ số của mình tại địa chỉ: https://makeinvietnam.mic.gov.vn (Hệ thống cơ sở dữ liệu công nghiệp ICT Make in Viet Nam).

Phát triển nhân lực công nghệ số, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, viễn thông và các lĩnh vực liên quan công nghệ số (gọi tắt là nguồn nhân lực công nghệ số) của tỉnh, thu hút lao động công nghệ số có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển về doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số chất lượng cao bằng việc nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm việc liên quan công nghệ số cho sinh viên, học viên các ngành nghề có liên quan, tăng cường liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường; tổ chức xây dựng, lồng ghép môn học “sáng tạo dựa trên công nghệ” (tech innovation) và “khởi nghiệp công nghệ” (tech entrepreneurship) vào chương trình đào tạo cho cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; lồng ghép môn học về công nghệ thông tin vào các chương trình giáo dục phổ thông để xây dựng nền tảng cơ bản cho sáng tạo số.

Tổ chức và giới thiệu các doanh nghiệp tham gia sự kiện công nghệ số; mời các chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin chia sẻ, giới thiệu các công nghệ mới đến thanh niên, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo liên quan đến công nghệ; Đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh, sinh viên có kỹ năng trong môi trường công nghệ số nhằm phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ hiện đại liên tục thay đổi; Tổ chức các cuộc thi sáng tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin cho học sinh, sinh viên và các cá nhân có đam mê về công nghệ nhằm khuyến khích sáng tạo, khởi sự kinh doanh.

Về phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số, định hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đổi mới, chủ động sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ số, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Hỗ trợ, định hướng các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới; Tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng thị trường công nghệ số, thúc đẩy tối đa việc ứng dụng công nghệ trong quá trình thay đổi từ cách thức quản lý, điều hành, quá trình sản xuất,…từ phương pháp truyền thống sang phương thức ứng dụng công nghệ số vào trong quản lý, quy trình sản xuất một cách toàn diện;

Khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin – điện tử đã có thương hiệu đầu tư vào tỉnh, chuyển chiến lược sản xuất – kinh doanh sang nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất sản phẩm công nghệ số; Phát triển nền tảng công nghệ số dùng chung để thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy phát triển sản phẩm số trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội; Tăng cường vận động các doanh nghiệp sử dụng các nền tảng chuyển đổi số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn, giới thiệu tại địa chỉ https://smedx.vn để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới.

An Hạ