Ghi in kết quả đo của cột đo xăng dầu

Người viết: admin - Lượt xem: 123350

I. Danh sách Quyết định phê duyệt mẫu Cột đo xăng dầu có chức năng in tập trung thông qua hệ thống quản trị hoặc bộ thu thập dữ liệu:

 1. Tập Đoàn xăng dầu Việt Nam – Xem
 2. Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Dương – Xem
 3. Công ty Cổ phần vật tư TKV – XemXem
 4. Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Việt – Xem
 5. Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Hoàng Long – Xem
 6. Công ty TNHH D.P – Xem
 7. Công ty Cổ phần Kỹ Phát Lộc – Xem
 8. Công ty Cổ phần thiết bị xăng dầu Petrolimex – Xem
 9. Công ty TNHH hệ thống điện tử và tin học – Xem
 10. Công ty Cổ phần Anh Thư – Xem
 11. Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN – Xem
 12. Công ty Cổ phần thương mại và Xuất nhập khẩu Hải Bình – Xem
 13. Công ty Cổ phần vật tư thiết bị xăng dầu Hải Bình  – Xem
 14. Công ty TNHH kỹ thuật Mon – Xem
 15. Công ty TNHH Thương mại thiết bị xăng dầu HAPECO – Xem
 16. Công ty TNHH Thiết bị xăng dầu Thăng Long – Xem
 17. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dương Anh Thư – Xem

II. Các đơn vị đang thực hiện đánh giá mẫu:

 1. Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu COMECO
 2. Công ty TNHH TMDV kỹ thuật điện Chí Cường
 3. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nguyên Cường
 4. Công ty Dầu khí Cửu Long
 5. Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật MEGA
 6. Công ty TNHH Phú Thành Tâm
 7. Công ty Cổ phần thiết bị xăng dầu miền Bắc
 8. Công ty TNHH MTV Sơn Thảo – ST