EVN đẩy mạnh ứng dụng hoạt động đo lường trong sản xuất kinh doanh điện

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 13, 2022 | 19:37 - Lượt xem: 745

Sáng ngày 13/7, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã họp triển khai các nội dung hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng.

Đoàn công tác của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do ông Hà Minh Hiệp – Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục dẫn đẫu đã có buổi làm việc với ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về triển khai các nội dung hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng theo biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa 2 đơn vị.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai trong năm 2022 gồm ba nội dung chính: Tổ chức 03 khóa đào tạo về Chương trình bảo đảm đo lường cho 05 Tổng công ty Điện lực tại 03 miền Bắc, Trung, Nam; Triển khai thí điểm xây dựng và áp dụng Chương trình bảo đảm đo lường tại một số đơn vị kinh doanh điện, thí nghiệm điện, sản xuất công tơ điện thuộc 05 Tổng công ty Điện lực trong giai đoạn 2022 – 2023. Kết quả triển khai thí điểm là cơ sở triển khai chương trình tại các đơn vị thành viên trong những năm tiếp theo; Hợp tác nghiên cứu khoa học về chu kỳ kiểm định biến dòng, biến áp đo lường, phương pháp kiểm định công tơ điện và một số công việc liên quan.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng thống nhất thành lập Tổ công tác tại Tổng công ty Điện lực để chịu trách nhiệm triển khai các công việc hợp tác với STAMEQ đảm bảo mục tiêu tiến độ, chất lượng.

Việc hợp tác giữa EVN và STAMEQ sẽ mở ra cơ hội mới nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của mỗi bên để cùng phát triển, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, giúp EVN tăng cường hiệu quả, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng.

Trước đó, tháng 4 năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh điện năng, giai đoạn đến năm 2030 nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực canh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Doãn Trung