EU thông báo về việc đưa ra một số Dự thảo sửa đổi

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 15, 2018 | 3:11 - Lượt xem: 1997

 1.Thiết bị đường sắt

Ngày 05/12/2017, với mục đích tăng cường khả năng tương thích với hệ thống đường sắt trong Liên minh châu ÂU, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EU) Số 1301/2014 và Quy định 1302/2014 quy định về hệ thống đo lường năng lượng và hệ thống thu thập dữ liệu. Cụ thể, sẽ đóng cửa một số điểm mở ra liên quan đến hệ thống này. Quy định này sẽ góp phần cải tiến và phát triển các dịch vụ vận tải đường sắt quốc tế trong Liên minh Châu Âu hoặc với các nước thứ ba, đồng thời góp phần phát triển thị trường thiết bị và dịch vụ đường sắt.Thời gian dự kiến thông qua bắt đầu từ năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 04/2/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_5419_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/528

2. Mỹ phẩm

Ngày 22/11/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V của Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm. Quy định này sẽ hạn chế nồng độ tối đa được cho phép của O-PHENYLPHENOL (được sử dụng như một chất bảo quản trong các sản phẩm mỹ phẩm) từ 0,2% xuống còn 0,15%. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào quý 3 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 21/1/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_5198_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/527

3.Thực phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em.

Ngày 17/11/2017, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định Ủy ban (EU) 2016/127 về các yêu cầu của protein dùng trong sản phẩm công thức follow-on formula. Cụ thể, sẽ đưa ra các yêu cầu về thành phần và ghi nhãn đối với sản phẩm dinh dưỡng công thức infant formula và follow-on formula. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào cuối tháng 1 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 16/1/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_5142_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/526

(Nguồn: TBTVN)