EU thông báo về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 10, 2018 | 6:52 - Lượt xem: 1586

Ngày 05/1/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB (1415; 4.7) là chất hoạt tính sử dụng trong các sản phẩm bi ô xít loại 2 và 4. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường và hài hòa hoá thị trường sản phẩm bi ô xít. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 3 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 06/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_0087_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/530