EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 11, 2019 | 15:44 - Lượt xem: 1316

Ngày 01/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các sản phẩm bảo vệ thực vật.

Cụ thể hoạt chất thiophanatemethyl sẽ không tiếp tục được chấp thuận theo Quy định (EC) số 1107/2009. Các sản phẩm bảo vệ thực vật hiện có chứa thiophanate-methyl sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Hành động này dựa trên đánh giá về chất sử dụng làm hoạt chất thuốc trừ sâu tại EU theo Quy định (EC) số 1107/2009. Chất này trước đây đã được phê duyệt theo Chỉ thị 91/414/EEC. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý II năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào 30/4/2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1140_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/645

Nguồn tbt.gov.vn