EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2019 | 10:22 - Lượt xem: 1373

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi Phụ lục V Quy định (EC) số 1223/2009 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu về các sản phẩm mỹ phẩm.

Dự thảo này đưa ra một thành phần bảo quản mới – Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) – trong tẩy rửa, chăm sóc răng miệng và các sản phẩm mỹ phẩm và chỉ tồn dư nồng độ tối đa 0,7%. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người.
Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 4 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019. Thông tin chi tiết của
Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1780_01_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/650

Nguồn tbt.gov.vn