EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định không phê duyệt chất Willaertia magna c2c maky

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 3, 2018 | 14:30 - Lượt xem: 1092

Ngày 19/9/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định không phê duyệt chất Willaertia magna c2c maky là một chất hoạt tính để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn loại 11. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trườngcũng như hài hòa các sản phẩm diệt khuẩn lưu hành trên thị trường EU. Dự thảo sẽ thông qua vào tháng 12 năm 2018 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng
trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 18/11/2018

Nguồn tbt.gov.vn