EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hoá học theo Quy định (EC)

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 17, 2019 | 10:17 - Lượt xem: 1098

Ngày 28/3/2019, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định về việc áp dụng một số quy định đăng ký và chia sẻ dữ liệu các chất hóa học theo Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu.

Cụ thể, Dự thảo đưa ra quy định về tính toán trọng tải trong các chất đăng ký, khả năng cắt giảm việc áp dụng các yêu cầu đăng ký REACH và nghĩa vụ của các chất đã có trên thị trường tại thời điểm áp dụng REACH để cập nhật hồ sơ đăng ký sau ngày 01/6/2018. Thời gian dự kiến thông qua vào Quý 3 năm 2019.

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào ngày 27/5/2019

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_1777_00_e.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/EU/649

Nguồn tbt.gov.vn