EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với cho máy rửa bát gia dụng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 28, 2018 | 10:25 - Lượt xem: 1080

Ngày 15/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với cho máy rửa bát gia dụng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu, sửa đổi Quy định của Ủy ban (EC) số 1275/2008 và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EU) số 1016/2010. Dự thảo đưa ra yêu cầu tối thiểu về hiệu suất năng lượng, đặc biệt là năng lượng tối đa ở chế độ hoạt động và chế độ năng lượng thấp của máy rửa bát gia dụng. Cụ thể, các yêu cầu này bao gồm các mục tiêu đảm bảo kinh tế, hiệu quả tài nguyên, sửa chữa và bảo trì, phục hồi và tái chế; yêu cầu về làm sạch và các yêu cầu về thông tin. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125/EC, máy rửa bát gia dụng không đáp ứng các yêu cầu này sẽ không được phép lưu hành trên thị trường EU. Dự thảo dựa trên kết quả nghiên cứu kỹ thuật, môi trường, kinh tế và có tham khảo ý kiến của các bên liên quan khác nhau. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường. Dự thảo sẽ thông qua vào tháng 01 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU.

Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 14/12/2018.

Theo tbt.gov.vn