EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với các sản phẩm chiếu sáng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 29, 2018 | 8:44 - Lượt xem: 1110

Ngày 08/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định Ủy ban đối với các sản phẩm chiếu sáng dựa theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định Ủy ban (EC) số 244/2009, (EC) số 245/2009 và (EU) Số 1194/2012. Dự thảo này đặt ra các yêu cầu về hiệu suất năng lượng, chức năng và thông tin tối thiểu nhằm đáp ứng mục tiêu hiệu quả về chi phí, hạn chế tiêu thụ năng lượng và cải thiện chất lượng. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125/EC, những sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu này sẽ không được phép lưu hành trên thị trường EU. Dự thảo sẽ thông qua vào Quý 01 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến là ngày 07/12/2018.

Nguồn tbt.gov.vn