EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban đối với sản phẩm cung cấp điện EPS

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Một 29, 2018 | 8:49 - Lượt xem: 1112

Ngày 05/10/2018, EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chế Ủy ban đối với sản phẩm cung cấp điện EPS theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và bãi bỏ Quy định của Ủy ban (EC) số 278/2009. Cụ thể, Dự thảo này đưa ra các yêu cầu liên quan đến hiệu suất năng lượng và các yêu cầu thông tin đối với bộ cung cấp điện. Theo Chỉ thị Ecodesign 2009/125 / EC, những sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu này sẽ không được phép lưu hành thị trường EU. Dự thảo dựa trên kết quả của các nghiên cứu kỹ thuật, môi trường và kinh tế và có tham khảo ý kiến của các bên liên quan. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Dự thảo sẽ thông qua vào tháng 01 năm 2019 và sẽ có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày
đăng trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ýkiến là ngày 04/12/2018.

Nguồn tbt.gov.vn